Jdi na obsah Jdi na menu
 


zpravodaj Duben 3 -2008

6. 10. 2008

Hasičské soutěže na jarní období 2008
3. května 2008 Májové štafety – Vysoké Mýto, soutěž mladých hasičů (štafeta CTIF, štafeta 4x60 metrů, štafeta požárních dvojic a požární útok CTIF)


9.,10. května 2008 O pohár Obce Svatý Jiří
, soutěž mladých hasičů (veškeré disciplíny jarního kola soutěží mladých hasičů)


24. května 2008 Okrskové kolo soutěže v požárním sportu dospělých, Horní Čermná


30.,31. května 2008 Okresní kolo soutěže mladých hasičů v Mladkově


1. června 2008 Okresní kolo soutěže dorostu v Jablonném nad Orlicí


14. června 2008 Okresní kolo (I. kolo) soutěže v požárním sportu dospělých, Jablonné nad Orlicí


14.,15. června 2008 Krajské kolo soutěže mladých hasičů Pardubického a Královéhradeckého kraje v Litomyšli


21. června 2008 Krajské kolo soutěže (II. kolo) v požárním sportu dospělých, Nové Město nad Metují


22. června 2008 Krajské kolo soutěže dorostu Pardubického a Královéhradeckého kraje, Nové Město nad Metují

Zpravodaj

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V DOLNÍ ČERMNÉ
3/2008
DUBEN

Z činnosti Výboru SDH
Výbor SDH se sešel na svém pravidelném jednání v pátek 4.
dubna 2008. Mimo jiné:

* projednával proběhnuté akce (zájezd do krytého bazénu,

setkání zasloužilých hasiček a hasičů, bramborářové hody),
* se zabýval přípravou prodeje občerstvení na čermenské pouti,
* schválil čerpání finančních prostředků na nákup materiálu pro
mladé hasiče a dorost
– bude hrazeno z dotace Ministerstva
školství ČR,
* schválil startovné na soutěže mladých hasičů do Vysokého
Mýta a Svatého Jiří,


Společenské zprávy
V pátek 11. dubna 2008 jsme se v místním kostele rozloučili s dlouholetým členem našeho SDH, panem Milanem Pecháčkem.
Čest jeho památce!


Připravované akce na duben 2008
18. dubna valná hromada k přípravě prodeje občerstvení na čermenské pouti
25. dubna okrskové námětové cvičení a okrsková schůze v Petrovicích
26.,27. dubna prodej občerstvení na čermenské pouti


Pozvánky
Výbor SDH Dolní Čermná
zve všechny členy na valnou hromadu SDH (členskou schůzi),
která se koná v pátek 18. dubna 2008 ve 20,00 hodin
v hasičském domě v Dolní Čermné.
Hlavním bodem jednání bude seznámení členů se zájezdem na
Slovensko a příprava prodeje občerstvení na čermenské pouti.
Za Výbor SDH , Jan Vávra, starosta


Okrsek č. 3
svolává námětové cvičení a okrskovou valnou hromadu
na pátek 25. dubna 2008, v 17 hodin v Petrovicích.
Sraz bude u hasičárny v 16,30 hod. a odtud odjezd do Petrovic.
Po skončení námětového cvičení bude v místním kulturním domě následovat okrsková valná hromada s hlavním bodem programu – přípravou okrskové soutěže v požárním sportu.
Za okrsek č. 3
                                     Václav Mikula, velitel