Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj- Prosinec 2011

 

 
   
Zpravodaj
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ                 PROSINEC 2011
 

Úvodník                                                                                                        Vážené sestry, vážení bratři,

 
je za námi druhý rok volebního období současného výboru. Tradičně zhodnotíme naše úspěchy i neúspěchy na výroční valné hromadě 3. 12. 2011 (pozvánka je součástí tohoto Zpravodaje). Další rok je za námi a stejně tak je další před námi. V příštím roce bychom měli jet na návštěvu Liptovské Tepličky na Slovensku, určitě budeme pokračovat v bohaté činnosti našeho sboru, především v činnosti s mládeží a účastí na soutěžích v požárním sportu, námětových cvičení, pořádání různých akcí pro veřejnost a stejně tak se budeme soustředit na aktivity pro členy našeho sboru. Blíží se konec kalendářního roku, takže mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za spolupráci a aktivity v roce 2011 a budu se těšit na spolupráci v roce následujícím. Přeji všem jménem svým i jménem Výboru pevné zdraví a mnoho spokojenosti do roku 2012, ať se všem dobře daří.
                                                                                         Jan Růžička, starosta
 
 
Důležité adresy a kontakty                                                                     
e-mail sdh: sdh.dc@seznam.cz
webové stránky sdh: www.dc-hasici.estranky.cz
webové stránky Okresního sdružení v Ústí nad Orlicí: www.oshusti.cz
webové stránky Krajského sdružení Pard. kraje: www.dh-pardubicko.cz
webové stránky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: www.dh.cz
 
Pořadová příprava 
Dne 16.12.2011 od 17:00 v hasičském domě se bude konat pořadový výcvik
(pochodování, obraty a otáčení za pochodu, nástupové tvary, práce čestné jednotky při zvláštních příležitostech, ...). Žádám členy, kteří se chtějí zúčastnit výcviku a členy kteří chodí stát čestnou stráž, aby se tohoto výcviku zúčastnili. Výcvik bude trvat cca do 18:00.

Velitel SDH
 
 
   

 

     SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

    SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ
 
 
 
POZVÁNKA

NA
 
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH DOLNÍ ČERMNÁ
 
v sobotu 3. prosince 2011 v 18 hodin v hasičském domě v Dolní Čermné
 
Návrh programu:
1)     Zahájení, program jednání,
2)     Volba pracovních orgánů,
3)     Zpráva starosty SDH o činnosti SDH v roce 2011,
4)     Zpráva velitele SDH o činnosti v roce 2011,
5)     Zpráva o činnosti mládeže v roce 2011,
6)     Zprávy o činnosti soutěžních družstev dospělých v roce 2011,
7)     Zpráva o preventivní činnosti SDH v roce 2011,
8)     Zpráva o hospodaření SDH v roce 2011,
9)     Zpráva kontrolní a revizní komise SDH za rok 2011,
10)Návrh plánu práce SDH pro rok 2012,
11)Udělení vyznamenání,
12)Různé,
13)Závěr.
 
Na výroční valnou hromadu zvu všechny členy.
 
 
Mgr. Jan Růžička, starosta SDH