Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj - listopad 2011

ZPRAVODAJ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ       LISTOPAD 2011
 
Úvodník                                                                                                      
 
Vážené sestry, vážení bratři,
 
pomalu se blíží konec kalendářního roku a s ním opět hodnocení. Současný výbor završí druhý rok svého volebního období a je třeba plánovat naši další činnost. Samozřejmě všichni máte možnost využít svého práva vyjádřit se k fungování současného výboru. Budu rád, když se sejdeme na výroční valné hromadě 3. prosince 2011. Pozvánky ještě dostanete koncem listopadu. Rovněž ke konci roku přichází opět placení členských příspěvků. Pro příští rok zůstává příspěvek ve výši 150,- Kč a výběrem jsou pověřeni členové Výboru do konce roku 2011. Samozřejmě můžete příspěvek uhradit i na výroční valné hromadě. Je za námi velmi úspěšný rok, a proto doufám, že úspěšnou činnost úspěšně zhodnotíme právě na výroční valné hromadě a těším se na diskusi.
                                                                                         Jan Růžička, starosta
 
 
Z činnostiVýboru                                                                                    
Výbor se sešel na svém jednání v pátek 4. 11. 2011. Mimo jiné:
·       se zabýval hodnocením uplynulých akcí,
·       schválil návrh plánu práce SDH na rok 2012,
·       se zabýval přípravou akcí v listopadu a výroční valnou hromadou SDH,
·       schválil udělení čestných uznání na výroční valné hromadě,
 
Námětové cvičení okrsku č. 3                                                               
Okrsek č. 3 zve všechny členy na
NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ A OKRSKOU VALNOU HROMADU
 
v pátek 11. listopadu 2011 v Dolní Čermné
sraz v 16 hodin u hasičského domu, v 16,30 před restaurací C
Valná hromada se koná po skončení námětového cvičení v hasičském domě.
 
Jan Růžička, starosta okrsku
NABÍDKA HASICÍCH SPREJŮ                                                                        
Sbor objednal hasicí spreje vhodné do domácností. Prodejní cena 120,- Kč, budou k dispozici na výroční valné hromadě, případně objednat u starosty SDH.
 
 
Výsledky okresního kola dětí a dorostu 8. 10. 2011 Bystřec
 
Mladší žáci – 26. místo,                       starší žáci – 2. místo,
 
Dorostenky – 1. místo,                         dorostenci – 1. místo,
 
Markéta Marková v soutěži jednotlivců – dorostenek – 1. místo,
Gratulujeme našim reprezentantům a budeme si přát, aby se jim dařilo i v jarní části soutěže PLAMEN.
 
SDH DOLNÍ ČERMNÁ POŘÁDÁ
 
VEPŘOVÉ HODY
v sobotu 19. listopadu 2011 od 16 hodin
v hasičském domě v Dolní Čermné
zabíjačkové speciality – točené pivo – další občerstvení
 
Přijďte ochutnat čerstvý burčák a vezměte s sebou známé i příbuzné!
 
Prodej zabíjačkových výrobků (prejt, kroupy, jitrnice, maso) v pátek 18. 11. 2011 od 18 hodin v hasičském domě.
 
Zprávy společenské                                                                                      
V listopadu tohoto roku oslaví své významné životní jubileum dlouholetý člen sboru pan Stanislav Moravec. Přejeme mu pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let.                                                                                            Výbor SDH
 
Plán akcí do konce roku 2011                                                                       
11. listopadu                   námětové cvičení a okrsková schůze Dolní Čermná
18. listopadu                   zabíjačka
19. listopadu                   vepřové hody v hasičském domě
2. prosince                      vánoční jarmark na náměstí v Dolní Čermné
3. prosince                      výroční valná hromada SDH Dolní Čermná od 18 hod.