Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj - květen 2011

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V DOLNÍ ČERMNÉ                             KVĚTEN 2011

Úvodník                                                                                                       

 

Vážené sestry, vážení bratři,

          konečně jsme se dočkali nové soutěžní sezony a hned v jejím úvodu jsme přivezli z opravy novou požární stříkačku pro soutěže mládeže a dospělých. Stříkačka byla získána od Městysu Dolní Čermná a její oprava stála sbor 75.000,- Kč. V letošním roce se tedy soustředí veškeré úsilí na úhradu tohoto nákupu. Zcela jistě bylo nutností novou stříkačku pořídit, neboť s tou starší naše družstva byla ve značném oslabení na soutěžích v požárním sportu. Doufejme, že bude stříkačka dobře sloužit a že se dočkáme skvělých výsledků našich družstev. Nová stříkačka bude oficiálně představena na okrskové soutěži 14. května 2011, kde ji předvede naše družstvo dorostenců, kteří mají v letošním roce výrazně našlápnuto na velmi dobré umístění v okresním kole. Zvu tímto všechny členy!

                                                                                                                        Jan Růžička, starosta

 

Z činnosti Výboru SDH   

Výbor se sešel na svém jednání v pátek 1. dubna a 29. dubna 2011. Mimo jiné:

·       zhodnotil uplynulé akce a zabýval se přípravou akcí v dubnu a květnu 2011,

·       schválil koupi 2 vycházkových uniforem pro nové rozhodčí mládeže (1/2 ceny hradí člen),

·       vyhodnotil výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí“ – celkem účast 92 dětí,

 

Příští schůze Výboru SDH se koná v pátek 3. června 2011 od 18 hodin.

 

Zprávy společenské                                                                                

V květnu tohoto roku oslaví významné životní jubileum dlouholetý člen SDH a aktivní člen Výboru SDH pan Petr Mikula. Petře, přejeme Ti pevné zdraví a spokojenosti do dalších let!                                                                                                  Výbor SDH

 

Co nás čeká v květnu a červnu a červenci 2011                              


6., 7. května                              soutěž mladých hasičů ve Svatém Jiří

14. května                                 okrsková soutěž v Dolní Čermné

27., 28. května                          okresní kolo mladých hasičů v Mladkově

3. června                                   2. valná hromada SDH v roce 2011

11. června                                 okresní kolo soutěže dospělých Jablonné n. Orl.

11. června                                 letní zábava PETROWAR – AZAS Dolní Čermná

12. června                                 okresní kolo soutěže dorostu Jablonné n. Orl.

18. června                                 krajské kolo soutěže dorostu Mladkov

2., 3. července                          Setkání Čermných v Čermné u Staňkova (Domažlice)

2. – 9. července                        letní dětský tábor ve Strážné – Vosím údolí

 

Pozvánka                                                                                                      

SDH DOLNÍ ČERMNÁ

pořádá

 

HASIČSKOU OKRSKOVOU SOUTĚŽ

v sobotu 14. května 2011 od 14 hodin

v Areálu zdraví a sportu (AZAS) v Dolní Čermné

soutěž mladých hasičů v požárním útoku – soutěž dospělých – představení nové požární stříkačky

Občerstvení zajištěno – hudba k poslechu

 

Brigáda                                                                                                       

Žádám tímto všechny členy, především ty, kteří nesoutěží, aby pomohli zajistit prodej občerstvení na okrskové soutěži. Případní zájemci se hlaste na e-mail  sdh.dc@seznam.cz, nebo mobil (Jan Růžička) 731 070 397.                 Díky                      Jan Růžička

Brigáda na přípravu – v pátek 13. května 2011 od 17 hodin

Brigáda na úklid – pravděpodobně v neděli 14. května 2011 dopoledne

 

Pozvánka                                                                                                   

V sobotu 28. května 2011 se v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné koná I. ročník soutěže mezi spolky „Kdo si hraje, nezlobí“. Za náš sbor se soutěže zúčastní čtyřčlenné družstvo. Přijďte podpořit naše zástupce na soutěži. Začátek ve 13 hodin.