Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj - Duben 2012

ZPRAVODAJ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ
DUBEN 2012
Úvodník                                         ______         
 
Vážené sestry, vážení bratři,
v pátek 30. března 2012 uspořádal Výbor již tradiční Setkání zasloužilých hasiček a hasičů sboru. Tato akce pevně zakotvila v naší činnosti a jsem velmi rád, že se těší zájmu našich členů.
V březnu také proběhlo základní kolo preventivně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterého se zúčastnilo celkem 62 dětí z hasičského kroužku, školní družiny a dětského domova.
Úspěšně také skončily naše žádosti o granty z rozpočtu Pardubického kraje. Prvním – grant na podporu zahraničních vztahů Pardubického kraje – nám byla přidělena částka 12.000,- Kč na družební návštěvu Liptovské Tepličky, druhým – grant na podporu celoroční činnosti mladých hasičů a dorostu – nám byla přidělena částka 10.000,- Kč. Oba tyto granty jsou nejen významným úspěchem při podávání žádostí, ale také jakousi odměnou za naši aktivitu. Věřím, že se díky druhému grantu podaří dále zlepšit materiální podmínky pro činnost mladých hasičů a dorostu. Od počátku roku jsme koupili sadu hadic pro běh jednotlivce, 2 hadice C na požární útok pro dorost, tartan na překážky, startovací bloky a 10 nových ochranných přileb pro mladé hasiče a dorost. Nechť přispějí k dobrým výsledkům a reprezentaci.             J. Růžička
 
Z činnosti Výboru SDH            ______
 
Výbor se sešel na svém jednání v pátek 6. dubna 2012. Mimo jiné:
·       schválil koupi 10 ks ochranných přileb pro činnost MH a D,
·       zhodnotil uplynulé akce,
·       projednal zajištění prodeje občerstvení na pouti a čarodějnice v kempu,
·       vyhodnotil základní kolo soutěže Požární ochrana očima dětí 2012,
 
Příští schůze Výboru se koná 4. 5. 2012.
 
 
Námětové cvičení okrsku č. 3____
 
Okrsek č. 3
pořádá
 
NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ A OKRSKOVOU VALNOU HROMADU
 
v pátek 13. dubna 2012
v Nepomukách
 
Sraz v 16,30 hod. u hasičského domu, odtud odjezd do Nepomuk.
 
Zveme všechny členy, včetně žen.
 
Jan Růžička,                         Lubomír Jirásek,
starosta                                                     velitel
 
Brigáda na úklid hasičárny ______
 
Brigáda na úklid hasičského domu – zejména mytí oken – se koná v pátek 20. dubna 2012 od 15 hodin. Vyzýváme zejména členky, aby pomohly s úklidem. Kbelíky s sebou.
 
Za Výbor Alexandra Pirklová ml.
 
Prodej občerstvení na pouti_____
 
Opět zajišťujeme prodej občerstvení na pouti v Dolní Čermné v areálu zdraví a sportu 28. a 29. dubna 2012.
 
Brigáda na přípravu se koná v pátek 27. 4. 2012 v 17 hodin. Prodej občerstvení v sobotu od 13 hodin příprava, prodej od 14, neděle ráno prodej od 7,30 hodin, odpoledne od 13 hodin.
 
Žádám členy, kteří mají zájem pomoci, aby se nahlásili u členů Výboru, nebo na e-mail: sdh.dc@seznam.cz, případně telefonicky: 731070397 (J. Růžička).
 
 
Čarodějnice 30. 4. 2012         ______
 
RC KUK a SDH Dolní Čermná pořádá
 
ČARODĚJNICE
V Areálu zdraví a sportu v 
Dolní Čermné
 
pondělí 30. 4. 2012 od 17 hodin
 
bohatý program pro děti – táborák – diskotéka – bohaté občerstvení
 
Kdo by měl zájem pomoci se zajištěním, může se nahlásit na výše uvedených adresách.
Výbor SDH
 
Letní dětský tábor SDH          ______
 
SDH Dolní Čermná opět pořádá tradiční LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR, v termínu od 30. 6. do 7. 7. 2012 v tábornické osadě Strážná – Vosí údolí. Účastnický poplatek je 1.200,- Kč a letošní téma: „Hrajeme si na vojáky“.
 
Kdo má ještě zájem o přihlášky, je třeba se co nejdříve přihlásit u Jana Růžičky.
 
Zkoušky Hasič III. stupně_________
 
Přezkoušení členů na získání odbornosti Hasič III. stupně proběhne v pátek 20. 4. 2012 v Nepomukách od 17,30 hod. Případní zájemci na přezkoušení se nahlásí veliteli Václavu Hylskému, který má zkoušky na starost.
 
Zájezd – Liptovská Teplička______
 
Ještě jednou připomínám, že v letošním roce v termínu od 13. do 17. 7. 2012 pořádá SDH družební návštěvu Liptovské Tepličky. Zatím ještě nevíme přesnou částku na ubytování a stravu, ale jakmile ji zjistíme, tak vás budeme informovat a budete se moci nahlásit k účasti.
 
Květnové soutěže__________________
 
6. května         Májové štafety Vysoké Mýto (mladí hasiči)
11., 12. května O pohár obce Svatý Jiří (mladí hasiči)
12. května       „Kdo si hraje, nezlobí“ – Areál zdraví a sportu DČ
19. května       okrsková soutěž Horní Čermná (dospělí, dorost, děti),