Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj - červen 2011

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V DOLNÍ ČERMNÉ                                ČERVEN 2011

 Úvodník                                                                                                        

Vážené sestry, vážení bratři,

čas utíká jako voda a už jsme opět téměř v polovině roku. Na 3. června 2011 je plánovaná 2. valná hromada Sboru, na níž zhodnotíme naši činnost za uplynulé období a bude domluven plán práce na 2. pololetí roku. Samozřejmě bude prostor na diskusi, takže zvu všechny členy k účasti. Budu rád, když přijdete se svými postřehy či připomínkami k naší činnosti. Je zcela logické, že ne všechno děláme dobře a podle představ všech, ale právě proto máte všichni prostor k vyjádření na členských schůzích. V prosinci uplynou dva roky funkčního období Výboru a určitě by mělo dojít k diskusi, co je třeba změnit či nastavit jinak! Po členské schůzi bude opět možnost posedět u točeného piva a nějakého občerstvení. Věřím, že se schůze zúčastníte!

                                                                                                                         Jan Růžička, starosta

 

 

Zprávy společenské                                                                                

V červnu tohoto roku oslaví svá životní jubilea dva dlouholetí členové našeho Sboru. Jsou to Hana Mikulová a Petr Faltus. Oběma přejeme pevné zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let.                                                                         Výbor SDH

 

Co nás čeká v červnu a červenci 2011                                      

 


3. června                                   2. valná hromada SDH v roce 2011

11. června                                 okresní kolo soutěže dospělých Jablonné n. Orl.

11. června                                 letní zábava PETROWAR – AZAS Dolní Čermná

12. června                                 okresní kolo soutěže dorostu Jablonné n. Orl.

18. června                                 krajské kolo soutěže dorostu Mladkov

2., 3. července                          Setkání Čermných v Čermné u Staňkova (Domažlice)

2. – 9. července                        letní dětský tábor ve Strážné – Vosím údolí

16. července                             grilování u hasičárny

 

 

Výsledky závodu O pohár obce Svatý Jiří, 6. a 7. května 2011

Mladší žáci 9. místo (z 18 zúčastněných), starší žáci 8. místo (z 18 zúčastněných).

Jednotlivci: Kittnarová Vendula (4. místo – II. výkonnostní třída), Kubíčková Jana (5. místo – III. VT), Šponiarová Petra (8. místo – III. VT), Bednář Adam (9. místo – III. VT), Macháček Jiří (11. místo – III. VT), Novák David (13. místo – III. VT)

 

 

 

Výsledky okrskové soutěže, 14. května 2011 Dolní Čermná

 

Mladší žáci – 1. místo, starší žáci – 2. místo,

 

Ženy I. – 1. místo, Muži I. – 1. místo, Muži II. – 4. místo

 

Jednotlivci – Markéta Marková (1.), Ludmila Faltusová (2.)

Jan Jansa (1.), David Rebhán (2.), Petr Bednář (3.)

 

Pozvánka                                                                                                      

 

Na základě usnesení Výboru SDH a schváleného plánu práce SDH  svolávám

 

VALNOU HROMADU SDH

(ČLENSKOU SCHŮZI)

 

v pátek  3. června 2011 ve 20 hodin

v Hasičském domě v Dolní Čermné

 

Návrh programu:

1)     Zahájení,

2)     Schválení programu,

3)     Zpráva o činnosti Výboru SDH únor – červen 2011,

4)     Výsledky soutěží a závodů mladých hasičů, dorostu a dospělých – jaro 2011,

5)     Plán akcí na 2. pololetí roku 2011

6)     Organizační zajištění letní zábavy Petrowar, 11.6.2011,

7)     Různé,

8)     Diskuse,

9)     Závěr.

 

Na valnou hromadu zvu všechny členy! Po skončení bude opět připraveno občerstvení.

 

Jan Růžička, starosta

SDH DOLNÍ ČERMNÁ POŘÁDÁ

 

LETNÍ ZÁBAVU PETROWAR

v sobotu 11. června 2011 od 20 hodin

v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné

občerstvení připraveno – vstupné 50,- Kč

 

Setkání Čermných 2011                                                                                

Letošní Setkání Čermných se uskuteční o víkendu 1. – 3. července 2011 v Čermné u Staňkova (okres Domažlice). Zájemci o účast se mohou hlásit veliteli Václavu Hylskému!