Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj - leden 2011

1. 2. 2011

 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍ ČERMNÉ - LEDEN 2011
 

 

Úvodník                                                                                                      

 
Vážené sestry, vážení bratři,
vánoční svátky a oslavy nového roku jsou za námi a jsme v dalším roce existence sboru dobrovolných hasičů v Dolní Čermné. Opět výroční valná hromada schválila Výborem navržený plán práce, který počítá s naší činností od ledna až do prosince. Čeká nás řada akcí, některé jsou v plánu už v lednu, případně v únoru. Jsem rád, že jsme úspěšně zhodnotili uplynulý rok, ale nesmíme se spokojit jen s tím, co už je za námi, ale musíme myslet dopředu. V letošním roce necháme upravit požární stříkačku pro soutěže mládeže a dospělých, což s sebou přináší zvýšené výdaje. Je si však třeba říci, že se o této akci mluví již několik let a všichni cítíme potřebu tento problém vyřešit. Těším se na spolupráci a setkávání s vámi a věřím, že se nám bude letos dařit alespoň tak, jak v loňském roce.
 
                                                                                         Jan Růžička, starosta
 
Z činnosti Výboru SDH                                                                           
 
Výbor se sešel na své 11. schůzi v pátek 7. ledna 2011. Mimo jiné:
·       schválil závěrečný účet SDH za rok 2010, přičemž zisk schvaluje použít na opravu požární stříkačky pro hasičské soutěže,
·       schválil rozpočet SDH pro rok 2011,
·       projednal zajištění školení požární prevence v hasičském domě 29.1.2011,
·       projednal přípravu 1. Valné hromady SDH 4. února 2011,
·       projednal zajištění hasičského plesu 12.2.2011,
·       schválil opravu požární stříkačky pro potřeby požárního sportu mládeže a dospělých.
 
 

Zapůjčení hasičského domu                                                                 

 

 

Je možné zapůjčit si hasičský dům pro rodinné oslavy a jiné příležitosti. Členové platí 300,- Kč + spotřebovaná energie, ostatní platí 500,- Kč + spotřebovaná energie. Pokud má někdo zájem o půjčení, je třeba se domluvit s Petrem Mikulou.
 
 

Brigády na hasičský dům                                                                       

 

 

Brigády v hasičském domě se konají každé pondělí od 16 hodin do 18 hodin. Teď je v plánu oprava překážek pro soutěže mládeže a dospělých (natírá se káď, opravovat se bude bariéra a další), byly zhotoveny dveře na chodbě (oddělují schodiště a chodbu), takže se plánuje výmalba schodiště, chodby a sociálního zařízení. V plánu je rovněž oprava Avie, která jde počátkem března na technickou kontrolu. Kdo má čas a chuť, může přijít a pomoci!
Bližší informace u Petra Mikuly nebo Jana Růžičky.
 
 
 

Školení požární prevence, 29.1.2011                                                   

 
Okrsek č. 3, SDH Dolní Čermná a Odborná rada prevence OSH v Ústí nad Orlicí
pořádá
 
 

Školení požární prevence

 
v sobotu 29.1.2011 od 8 hodin v hasičském domě v Dolní Čermné
 
Náplní bude asi dvouhodinová přednáška se zaměřením na současné právní předpisy v požární ochraně, povinnosti občanů a hasičů v požární prevenci, nová vyhláška (komíny) a další důležité informace.
 
Zájemci budou moci složit zkoušky testem pro získání odbornosti Preventista III. stupně. Testy jsou ke stažení na www.dh.cz
 
K účasti zveme všechny členy!
Bližší informace podá Jan Růžička.
 
 

Námětové cvičení okrsku č. 3                                                               

 

 

Okrsek č. 3
pořádá
 
 

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ OKRSKU Č. 3

 

 

 

V PÁTEK 28. LEDNA 2011 od 17 hodin v Horní Čermné

 

 

Sraz u hasičského domu v Dolní Čermné v 16,30 hod.
 
Okrsek č. 3
pořádá
 
 

 VÝROČNÍ VALNOU HROMADU OKRSKU Č. 3

 

 

 

V pátek 28. ledna 2011 20 minut po skončení námětového cvičení v Sokolovně v Horní Čermné.

 

 

 
K účasti zveme všechny členy!
Jan Růžička, starosta okrsku                                    Lubomír Jirásek, velitel okrsku
 
 
 

Co nás čeká v únoru a březnu 2011                                                    

 

 

4. února 2011        20 hodin      1. Valná hromada SDH Dolní Čermná
12. února 2011                          tradiční hasičský ples
5. března 2011                          zájezd do krytého bazénu v České Třebové